Aktuálně je otevřená výzva pro bilaterální spolupráci s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem.

  • Kdo může žádat: veřejné a soukromé instituce v ČR a v donorských státech
  • Kdo nemůže žádat: fyzické osoby
  • Maximální výše grantu: 1 281 200 Kč
  • Co podporujeme: jakékoli aktivity vedoucí ke vzniku či posílení bilaterálních vztahů nebo spolupráce za předpokladu, že jak příjemce grantu, tak partner (partneři) se aktivně podílejí na plánování a organizaci společné aktivity.
  • Co nepodporujeme: investiční projekty, projekty vytvářející zisk

Splňuje Váš záměr tyto podmínky? Nejste si jisti, jestli můžete žádat?

Více informací naleznete přímo v textu výzvy nebo můžete kontaktovat přímo Ministerstvo financí či Norskou ambasádu – viz kontakty.