S dotazy ohledně podání žádosti, realizace a vyúčtování se obracejte na:

Ministerstvo financí

Centrum pro zahraniční pomoc

e-mail: czp@mfcr.cz

tel: 257 044 564

www.eeagrants.cz

Facebook

S dotazy ohledně spolupráce s norskými partnery se obracejte na:

Norské velvyslanectví v Praze

e-mail: emb.prague@mfa.no

tel: 257 111 508

www.noramb.cz

Facebook