Prostřednictvím Norských fondů a fondů EHP přispívá Norsko spolu s Islandem a Lichtenštejnskem ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce a kontaktů s šestnácti evropskými státy.

Česká republika je příjemcem těchto fondů od roku 2004, kdy vstoupila do Evropské unie a tím také do Evropského hospodářského prostoru, který je dohodou mezi EU a zeměmi Evropského sdružení volného obchodu (ESVO). Od roku 2004 podpořily Norské fondy v České republice množství zajímavých projektů za více než 6 mld. Kč.

Poskytovateli podpory jsou tři nečlenské státy EU a zároveň členské státy EHP, tedy Norsko, Island a Lichtenštejnsko, přičemž 97 procent z celkových financí poskytuje Norsko. Příjemci finanční podpory je 15 zemí ve střední, východní a jižní Evropě, tedy převážně takzvané nové členské země EU.

Hlavním koordinátorem Norských fondů a fondů EHP v České republice je Ministerstvo financí, které také spravuje většinu programů, a to ve spolupráci s příslušnými rezortními ministerstvy. Pro lepší koordinaci společných priorit a posílení bilaterální spolupráce jsou do administrace několika programů  zapojené vládní instituce z Norska. Celá řada norských institucí pak spolupracuje s českými partnery na úrovni projektů i doplňkových aktivit.

V rámci již ukončeného druhého grantové období čerpala Česká republika přibližně 3,5 mld. Kč. Celkem bylo  schváleno přes 800 projektů, z toho 290 projektů v partnerství s institucí z donorské země. Navíc bylo podpořeno několik desítek doplňkových bilaterálních iniciativ. 

V rámci třetího programového období, které bylo spuštěno v září 2017 a potrvá do roku 2021 (implementace až do roku 2024), obdrží Česká republika cca 5 miliard Kč. Podporu získají projekty zaměřené především na vědu a výzkum, ochranu životního prostředí, kulturní dědictví a spolupráci v kultuře, veřejné zdraví, vzdělávání a spolupráci v justici. Oproti předchozímu období bude kladen ještě větší důraz na lidská práva, inkluzi Romů a rozvoj občanské společnosti. Nové období též přináší velké možnosti pro bilaterální projekty.

 

Veškeré důležité informace o nových programech i výzvách jsou zveřejňovány a průběžně aktualizovány na webu www.norwaygrants.cz